Innredningsarbeid

M/S Ketlin - Ombygging av styrhus og innredninger om bord

Skyssbåten Havøyjenta - Oppgradert innredning

M/S Svebåen - Innredningsarbeider i messe