Samarbeidspartnere

ASA Maritim AS - Leverandør av skipstegninger, stabilitetsberegninger, målebrev etc.

Byggmester Gudm. Haugstvedt AS - Innredningsarbeid og leverandør av materiell til innredning