Klassing og sertifisering

Vi har godkjenning til å foreta sertifisering på kraner, bom og løfteutstyr samt sertifisering av gassanlegg ombord.

For fartøy med skrog av stål og aluminium er det krav til tykkelsesmåling hvert 5. år. Vi samarbeider tett med North Inspection, som kan foreta tykkelsesmåling og NDT på ditt fartøy eller anlegg. North Inspection holder forøvrig til i Blokken.