Kontaktpersoner

Daglig leder: Anders Stoltz-Rasmussen

Tlf. 915 36 967
E-post: anders@blokkenskipsverft.no

Økonomileder: Jan-Are Paulsen

Tlf. 994 62 015
E-post: jan-are@blokkenskipsverft.no

Teknisk sjef: Jørgen Rasmussen

Tlf. 416 80 149
E-post: jorgen@blokkenskipsverft.no

Produksjonsleder: Marius Frantzen
Tlf. 971 23 829
E-post: marius@blokkenskipsverft.no

Driftsingeniør: Njål Skauen

Tlf. 977 13 181
E-post: njal@blokkenskipsverft.no

Driftsingeniør: Kristen Pedersen

Tlf.470 11 523
E-post: kristen@blokkenskipsverft.no

Lagerformann: Thor Thornes

Tlf. 959 38 705
E-post: thor@blokkenskipsverft.no

Bas sveis: Harald Olsen

Tlf. 996 37 534

Bas tømmer/innredning: Bjørn V. Johansen

Tlf. 901 37 228

Bas maskin: Halvard Jørgensen

Tlf. 482 71 138