Forretningside

Vi skal være best på reparasjon, vedlikehold og ombygging av båt og marine konstruksjoner, og slik stå for det beste totalprodukt innenfor vårt distrikt.

Vi skal dekke behovet for maritime verkstedtekniske tjenester i Nordre del av Nordland og Sør-Troms.
Vi skal levere løsninger med god funksjon og kvalitet. Kundene skal få kvalitetsprodukter med god funksjon til riktig pris.

Produkter:

 • Rep. vedlikehold og nymontering av fremdriftsmaskin og hjelpemaskin.
 • Produksjon, montering, reparasjon og vedlikehold av maskineri/utstyr til fiske/redskapshåndtering.
 • Nybygg av fartøy i aluminium
 • Rep. vedlikehold og ny installasjon av elektrisk-/elektronisk utstyr. (Tjenester vi leier)
 • Utskifting av innredninger, nyinnredning i forbindelse med ombygg/nybygg.
 • Rep. og vedlikehold av skrog i forskjellige materialer.
 • Rep. vedlikehold, ombygging og nybygging av overbygg.
 • Ombygging av båter til nye driftsformer/forlengelser. Endringer i linjeføring/stabilitet.
 • Monteringsarbeider. Produksjon av snurrevad tromler og vinsjer.


Tjeneste/marked:

Fartøy fra 40-140 fot innenfor:

 • Fiskeflåten
 • Frakt-/brønnbåtflåten
 • Kystverket
 • Ferger
 • Redningsselskapet
 • Fartøy og kostruksjoner til oppdrettsnæringen