Historie

Blokken Skipsverft er et av de eldste verftene i Nord-Norge og har drevet med ombygging, vedlikehold og reparasjoner av fartøy i mer enn 115 år. Det har også blitt bygget noen båter opp gjennom årene. Kreative problemløsninger og solid håndverk er tradisjoner vi er stolte av!

Opptakten til verftet var da trønderen Nils Pedersen (f. 8.7. 1854) slo seg ned i Blokken. Han er blitt omtalt som en meget dreven håndtverker med god teknisk innsikt, og han la for dagen ferdigheter uti håndtverksfag av flere slag. Han perfeksjonerte seg som snekker og tømrer, men han hadde også lært seg både bødkerfaget og hovslageryrket.

I 1890-årene startet han en smie her, og det skulle vise seg at satsingen var tidsaktuell. Smia til Pedersen vokste, og ettersom interessen for båtreparasjoner utviklet seg begynte han med såkalt kjølhaling sammen med svigerbroren Andreas Glad. Båter ble halt opp med geiner og muskelkraft på høyvann, krenget over og reparert. Neste steg i utviklingen ble byggingen av et vasshjul i elva på stedet. Han fikk montert en oppgangssag og en liten bedding ved elvemunningen.

Etter at beddingen var lagt, strømmet oppdragene på. Det kom flere og større båter til Blokken for reparasjoner og overhaling. Så ga det seg slik at Ellingsen-familien fra Sigerfjord besøkte Blokken. Det Ellingsen så imponerte ham, og han øynet også mulighetene for utbygging av skipsverft på stedet. Han besatte nødvendig kapital, og sammen med Nils Pedersen dannet de A/S Sortland Aktieverft den 28. februar, 1898. Hindøs Dampskibsselskab A/S ble hovedaksjonær.

Det ble bygd driftsbygninger og bedriften skjøt fart med tjenester både for Hindøs og Vesteraalens dampskibsselskab, så vel som til lokale fiskere og frakteskuter i hele regionen.

Trekkraft til beddingen var gangspell med muskelkraft. Rullen som vaieren gikk på sto loddrett med en jernkonstruksjon på toppen. Der ble det brukt seks store stokker som ble stukket inn ca. 1 m fra bakken. Når man skulle sette opp en stor båt sendte man bud på karer, kvinnfolk og unger. (Gangspillet stod enda på verftet i 1950-åra).

Patentslippen ble bygd i 1908. som trekkraft ble det nå laget et stort vannhjul på ca. 3 m i diameter. Dette sto nedenfor den nåværende kraftstasjonen i Blokken. Et mindre hjul drev sirkelsaga. Nå ble det også ansatt en skipstømrer. Han het Olsen og lærte opp folk fra bygda. Senere ble det også ansatt en tømmermann med navn Johan Åreøe, og etter hvert ble det meget flinke skipstømrere av bygdas egne arbeidere.

Blokken er en fin og rolig havn, og Norsk selskap for skibbrudnes redning (NSSR) etablerte seg etter hvert også med en stasjon her. Den kjente skipskonstruktøren Colin Archer hadde i 1893 bygget den første redningsskøyta på sitt verft i Larvik av restmaterialer av polarskuta "Fram", og i årene som fulgte tilkom flere og flere fartøyer i NSSR´s flåte. Nordpå ble disse stasjonert i Blokken, og "vervet" her fikk oppdragene med vedlikehold og etter hvert motorisering og ombygging av disse.

En ny æra kom med bygdas private kraftverk i Blokken-elva 1916/17. Dette var et av de aller første i landet! Det var et stort fremskritt, og de fleste husene fikk nå innlagt strøm. Nå ble det også bygget mekanisk verksted med dreiebenker, borremaskiner og annet verktøy for verftet.

I 1929 var det nasjonalt begynt å bli vanskeligere tider, og Kristen Glad Pedersen kjøpte opp A/S Sortland Aktieverft sammen med Peder Pedersen og Kristoffer Pedersen. Navnet ble nå Blokken Skipsverft og Mek. Verksted A/S. Fire år senere overtok Kristen alle aksjene i bedriften, og han slet sammen med sin arbeisstokk iherdig "vervet" gjennom de harde 30-årene.

Etter krigen kom det sveiseapparat til verftet. Det var et likestrømsapparat, men var da så tungt at man måtte være 8-10 mann for å dra det på en vogn som kaltes "Dovregubben". Skipsplankene ble også fortsatt båret for hånd på bærekjepper. Det var mye slit,- mange ganger i frost og snegrynne med tungt tømmer på ryggen! Den første traktoren kom i 1967, noe som lettet arbeidet kollosalt.

Sveisehall, verksted og administrasjonsbygning kom til etter hvert. Den første båthallen ble satt opp ved verftet i 1984. Dette forandret arbeidsforholdene fullstendig, og enda en hall ble bygget i 1995.

I år 2000 Ble selskapet oppdelt i Blokken Skipsverft A/S og Blokken skipsverft Eiendom A/S.