Om oss

Blokken Skipsverft AS ble etablert i 1898. Initiativtaker var Nils Pedersen fra Trøndelag, og navnet på bedriften lød først Sortland Aktieverft AS. Bedriften er en familiebedrift på 4. og 5. generasjon, der aksjene er plassert på 10 eiere hvorav 3 aksjonærer arbeider ved bedriften.

Bedriftens beliggenhet er gunstig i og med at den ligger inne i en forholdsvis stor og godt skjermet naturlig havn nært skipsleia. Det er ca 3,5 mil til kommunesenteret Sortland.

Selve bygda Blokken ligger ikke langs hovedinnfartsårene til byen, og nyter derfor godt av trafikkgjennomstrømmingen mellom Lofoten og Troms.

Virksomhetsområder:

  • Reparasjon, vedlikehold og ombygging av fartøy, samt konstruksjoner for oppdrettsnæringen.
  • Komplette nybygg til fiskerinæring og oppdrettsnæring.
  • Bedriften har utviklet et fiskebehandlingssystem som i 1990 fikk Norges Råfisklags kvalitetspris.
  • Siden 1917 har bedriften hatt eget kraftverk. I dag produserer dette nok kraft til å dekke bedriftens behov.