Anlegg og fasiliteter

1 - Rødhall/Slip I

2 - Kvithall/Slip II

3 - Uteslipen/Slip III

4 - Kai

5 - Flytekai

6 - Sveisehall

7 - Kontor/lager/verksted

8 - Snekkerverksted

9 - Smoltanlegg

10 - Grovlager/tømmerlager

11 - Tømmerverksted/Messe/WC/Garderober

12 - Hybler

13 - Kai

14 - Kraftstasjon

15 - Parkering

Kaianlegg

Kvithall

Overbygd hall med følgende kapasiteter:

Tyngde:300 tonn
Lengde:37 m
Høyde:20 m
Putesystem:Hydraulisk
Stilassystem:Hydraulisk
Løftekapasitet:10 tonn (travers)


Rødhallen

Overbygd hall med følgende kapasiteter:

Tyngde:
150 tonn
Lengde:
30 m
Høyde:
12 m
Putesystem:
Hydraulisk
Stilassystem:
Hydraulisk
Løftekapasitet:
40 tonn

Utelslipen

Uteslip med følgende kapasiteter: