Kvalitetspolitikk og kvalitetsmålsetting

Blokken Skipsverft AS skal tilvirke og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet og i overensstemmelse med inngåtte avtaler og tiltenkt bruk. Kunder og ansatte skal tas med på søken etter forbedringer og utvikling av produkter/tjenester. Bedriften skal holde seg oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhetsområde.

Kvalitetsmål:

Blokken Skipsverft AS skal levere produkt med god kvalitet til rett pris og til rett tid.

  • Kundetilfredshet skal ikke være under 4 i gjennomsnitt (skala 1-5).
  • Årlige avvikskostnader skal ikke overstige 1% av årsomsetningen.
  • Kostnader i forbindelse garantiarbeid skal reduseres med 10% årlig.